TRDE
Articles


Yabancı uyruklu kişiler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130. ve 131. maddelerinden yararlanmak suretiyle oturma iznine sahip olmak koşuluyla, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı ve özel kullanımlarına mahsus kara taşıtlarını Türkiye’de kullanabilmektedirler. Bu kapsamda “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından teminat hükmünde belge niteliğine haiz “Yabanc...

Devamını OkuAlman borçlar hukuku alanında uzmanlık önemlidir. Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Borçlar hukukunun aslî kaynağı Türk hukuku bakımından Türk Borçlar Kanunu; Alman hukuku bakımından Alman Medeni Kanunu’dur. Her iki ülkede de borçlar hukuku borçlar genel hukuku ve borçlar özel hukuku olmak üzere&...

Devamını Oku5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hazırlanırken en çok Alman Ceza Kanunu göz önünde tutularak temel alınmıştır. Bu nedenle günümüzde Alman Ceza Hukuku çalışmaları Türk Ceza Hukuku alanında önemli bir yer tutmaktadır. Elbette ki Alman Ceza Hukuku uygulamaları il...

Devamını OkuBatı Trakya’da yaşayan Türk Azınlığı için evlenme, boşanma ve miras konularında Islam Hukuku esasları temel alınırken ve bu konularda verilecek kararlar müftüler tarafından alınmakta ve akabinde Yunan Mahkemelerince onaylanırken, Yunanistan parlamentosu 10.01.2018 tarihinde, bu konularda müftülükler üzerinden Islam Hukukunun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, bu konularda Batı Trakya...

Devamını Oku